גולדמן תקשורת גולדמן תקשורת בע"מ
054-2006060
054-2008080
GSMS

About

Put content here.


חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 לחץ כאן... (אם לא ניתן לקריאה יש להתקין קורא PDF מכאן...)
האחריות העמידה בתנאי החוק מוטלת על משגר דבר הפרסומת בלבד. גולדמן תקשורת לא תישא בהשלכות שיגור דבר פרסומת בניגוד לחוק התקשורת ו/או חוק אחר.

גולדמן תקשורת - כל הזכויות שמורות ©